Test 3.7. Nõuded basseinide ja veemahutite hüdroisoleerimisel.

Email again:
1. Basseinide ja veemahutite nõuded hüdroisolatsioonile on palju leebemad, kui nõuded märgade ruumide hüdroisolatsioonile.
2. Enne hüdroisolatsiooni tegemist, peab basseini betoonist aluspind olema kuivanud vähemalt 24 tundi.
3. Aluspind tuleb täielikult puhastada naket nõrgestavatest ainetest.
4. Hüdroisolatsioonitöid basseinides alustatakse torude läbiviikude isoleerimisega ja seejärel isoleeritakse nurgad ja deformatsioonivuugid.
5. Basseini läbiviikude tihendamisel kasutatakse epoksiidvaikude süsteemi.
6. Vee sisse- ja väljaviivate torude ümbrus tihendatakse liivakiviseguga.
7. Kõik torud on varustatud lisaks veel ka äärikuga.
8. Basseini nurgad ja deformatsioonivuugid tihendatakse spetsiaalse lindiga.
9. Tihenduslint asetatakse värske mastiksikihi peale ja selle võõbatakse veel omakorda äärtesse üks kiht mastiksit.
10. Laushüdroisolatsioon moodustab kumja kihi mis peab olema vähemalt 1 mm paksune.