Test 1.4. Kastepunkt.

Email again:
1. Kastepunkti väljendatakse temperatuurina.
2. Kastepunkt tekib, kui õhk on küllastunud.
3. Kastepunkti tekkimise hetkel on suhteline õhuniiskus 0%.
4. Õhu küllastunud olek tähendab, et suhteline õhuniiskus on 0 %.
5. Õhk on küllastunud siis kui absoluutne õhuniskus on maksimaalne, mis sellel tempearatuuril võimalik.
6. Kui vesi muutub auruks, siis õhk on küllastunud.
7. Kui hommikul on maapinnal kaste, siis järelikult öösel langes temperatuur alla kastepunkti temperatuuri.
8. Kastepunkti mõiste on kasutusel ainult meteoroloogias.
9. Kui kastepunkt tekib konstruktsiooni sisse, siis pole vajalik konstruktsiooni tuulutada.
10. Kastepunkti leidmise valem on..