Test 1.7. Töötervishoiu ja tööohutusnõuded hüdroisolatsioonitöödel.

Email again:
1. Töötervishoiu ja tööohutusnõuded on kirja pandud vastavasse seadusesse.
2. CE-märgistus näitab, kas kaitsevahend vastab tehniliselt kasutusotstarbele.
3. CE-märgistuseta kaitsevahendid ei ole EL-direktiivide poolt heaks kiidetud.
4. Pisikahjustuste eest kaitsvate kaitsevahendite CE-märgistus on..
5. Tõsiste kahjustuste eest kaitsvate kaitsevahendite CE-märgistus on..
6. Materjali omaduste kohta saab infot toote etiketilt.
7. Hüdroisolatsioontööde puhul ei ole tervisele mingit ohtu ja pole vaja kasutada kaitsevahendeid.
8. Respiraator on hingamisteede kaitse.
9. Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmist kontrollib Tööinspektsioon.
10. Vajaminevad töö- ja isikukaitsevahendid muretseb töötaja endale ise.