Test 1.1. Absoluutne ja suhteline niiskus.

19. Välisõhu absoluutne niiskus on talvel suurem kui suvel.  

a) Jah

b) Ei

Email again:
1. Mis on absoluutse niiskuse ühik ühe kuupmeetri kohta?
2. Kuidas väljendatakse suhtelist niiskust?
3. Absoluutne niiskus on ühes kuupmeetris gaasis leiduva veeauru mass.
4. Absoluutne niiskus sõltub temperatuurist.
5. Soe õhk sisaldab vähem veeauru kui külm õhk.
6. Mis on veeauru rõhu mõõtühik?
7. Relatiivne (suhteline) niiskus on tegeliku niiskussisalduse ja sellele temperatuurile vastava suurima võimaliku õhu niiskussisalduse suhe.
8. Suhteline niiskus on füüsikaline suurus, mis näitab, millise osa moodustab niiskus, mis antud temperatuuril küllastaks, absoluutsest niiskusest.
9. Suhteline niiskus on füüsikaline suurus, mis näitab, millise osa moodustab absoluutne niiskus sellest niiskusest, mis antud temperatuuril küllastaks.
10. Õhu jahtudes jääb niiskuse hulk samaks, aga suhteline niiskus suureneb.
11. Kondenseerumine toimub siis, kui õhk küllastub veeauruga.
12. Õhk küllastub, kui absoluutne niiskus on 100%.
13. Kui temperatuur on kõrge ja suhteline niiskus madal, siis vesi aurustub...
14. Kui temperatuur on kõrge ja suhteline õhuniiskus on ka kõrge, siis vesi aurustub...
15. Kui vesi aurustub kiiresti, siis...
16. Kui vesi aurustub aeglaselt, siis...
17. Suhtelise niiskuse leidmise valem on...
18. Absoluutse niiskuse leidmise valem on...

19. Välisõhu absoluutne niiskus on talvel suurem kui suvel.

a) Jah

b) Ei

20. Välisõhu suhteline niiskus on talvel suurem kui suvel.  

a) Jah

b) Ei

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta