Test 1.3. Niiskuse mõju ehitus- ja soojustusmaterjalidele.

Email again:
1. Materjalide ja konstruktsioonide niiskumine mõjutab nende soojafüüsikalisi omadusi.
2. Piirde niiskumisel suureneb soojajuhtivus ja ka soojavool läbi piirde suureneb.
3. Materjali võimet otseses kokkupuutes veega seda endasse imeda nimetatakse...
4. Materjali omadust imeda endasse niiskust otse õhust nimetatakse...
5. Veeläbilaskvuse vastandmõiste on veetihedus.
6. Suure veeläbilaskvusega materjalid on head hüdroisolatsioonimaterjalid.
7. Niiskuse poolt tekitatud metalli kahjustused on hallitus ja mädanik.
8. Mädanikseen lagundab puitu ja puit kaotab sellega oma tugevuse.
9. Hallitusseen rajab teed mädanikseenele hoides puitu niiskena.
10. Majavamm on ehitistele üks ohtlikemaid mädanikseeni.
11. Puidukahjustusteks on vetikad, samblikud ja samblad.
12. Puitvälisvoodrit ei mädane, sest niiskus saab sellest kiiresti välja aurustuda.
13. Vetikate, sammalde ja samblike juured tungivad pooridesse ja hoiavad materjalil selle koha niiskena ja kahjustused võivad tekkida külmudes.
14. Külmudes vee maht kahaneb.
15. Krohv peab olema piisavalt paks ja mahutama piisavalt niiskust.
16. Korrosioon tekib metallile.
17. Korrosioon on protsess, mis vajab toimimiseks vett või kõrget suhtelist niiskust.
18. Rooste maht on raua mahust kuni neli korda väiksem.
19. Raua mahumuutusega kaasnev jõud tekitab konstruktsioonides praegusid ja lõhub neid.
20. Soojustusmaterjali õhuga täidetud poorid juhivad palju paremini soojust kui veega täidetud poorid.
21. Mida suurem soojajuhtivus seda parem soojustusmaterjal.
22. Roogplaatidele ja mineraalvilladele niiskus halvasti ei mõju.
23. Vahtplast on vähekestev materjal ja kõduneb kiiresti.
24. Bituumenmaterjalid on veetihedad ja vees praktiliselt lahustumatud.
25. Bituumenit kasutatakse hüdroisolatsioonimaterjalide tootmisel.
Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta