Basseinide ja veemahutite puhul on oluline, et tehtaks korralik vee- ja soojaisolatsioon. Siis ei ole karta, et vesi basseinist välja imbuks ja seetõttu suurt energiakulu põhjustaks. Tihtipeale tehakse basseinide hüdroisolatsioon hooletult, sest arvatakse, et piisab, kui katta pind tavalise mastiksiga, kuid tegelikult see ei ole piisav. Basseinide hüdroisolatsioonile esitatakse palju rangemaid nõudmisi.

Basseinide hüdroisolatsioon

Enne hüdroisolatsioonitöid peab betoonist aluspind olema kuivanud vähemalt 28 ööpäeva, soovitavalt isegi 3-6 kuud, peaassi, et aluspinna niiskus ei ületaks 5% ja loomulikult tuleb aluspind puhastada naket nõrgestavatest ainetest ja materjalikihtidest. Nüüd on aluspind valmis hüdroisoleerimistöödeks.

Isoleerimisel tuleb järgida samu juhiseid, mis survevee isoleerimise puhul, sest bassein peab samuti taluma pikaajalist survevett, lisaks sellele ka keemilisi aineid, nagu näiteks kloor. Isoleerida tuleb ka kõik torud, trapid, võimalikud valgustisüvendid jms. Torud varustatakse tiheda äärikuga. Isolatsioon tuleb teha basseini ülaservani ja seal lõpetada nii, et veeülevoolu korral ei pääseks vesi betooni ja isolatsiooni vahele.

Basseini hüdroisoleerimise tööde järjekord:

  • Torude läbiviigud
  • Nurgad ja deformatsioonivuugid
  • Laushüdroisolatsioon

Kõigepealt tehakse vee sisse- ja väljavoolutorude ümbrused tihedaks. Läbiviikude tihendamiseks kasutatakse  epoksiidvaikude süsteemi, see tähendab, et kasutatakse epoksiidi ja kvartsliiva. Torude külgpinnad läbiviikude kohapealt karestatakse liivapaberiga, et parandada naket. Seejärel torude ümbrus krunditakse ja kantakse peale epoksiidmass. Avade vahelised vuugid täidetakse kvartsliivaseguga. Ning siis puistatakse kogu isoleeritud pinnale torude ümbruses kuiva kvartsliiva.


Basseini põhja trapi isoleerimine epoksiidvaikudega.

Allikas: www.maxit.ee tööjuhis

Kui torud on isoleeritud, siis jätkatakse nurkadega. Nurkade ja deformatsioonivuukide jaoks on olemas spetsiaalsed tihenduslindid, millega need katta. Tihenduslint asetatakse värskelt võõbatud mastiksikihi peale ja siis võõbataks uuesti üle, et lint korralikult kinni jääks.


Spetsiaalne tihenduslint basseini liitekohtade, nurkade ja deformatsioonivuukide isoleerimiseks.

Allikas: www.maxit.ee tööjuhis


Tihenduslindi kleepimine deformatsioonivuugi tegemisel.

Allikas: www.maxit.ee tööjuhis

Kui nurgad, vuugid ja läbiviigud on isoleeritud, siis tehakse basseinile ja selle ümber käimispindadele laushüdroisolatsioon, mille paksus peab olema vähemalt 3 mm ja see  kantakse pinnale mitmes kihis. Kihtide pealekandmise vahele jäävad pausid, et eelmine kiht saaks korralikult kuivada enne uue kihi pealekandmist, kuivamisaeg on märgitud toote juhisele. Lõpptulemusena moodustab hüdroisolatsioonikiht kumja kihi, mis talub hästi survelist vett.


Hüdroisolatsiooni pinnale kandmine pintsliga.

Allikas: www.maxit.ee tööjuhis


Elastsete vuukide täitmine silikooniga.

Allikas: www.maxit.ee tööjuhis

Hüdroisoleeritud bassein võiks kihiti välja näha selline (alustades alt ja liikudes kihiti ülespoole):


  1. Aluspind
  2. Hüdroisolatsioon
  3. Plaatimissegu
  4. Plaadistus
  5. Vuugisegu
Allikas www.plaadimehed.ee

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta