Märgade ruumide hüdroisoleerimist alustatakse läbiviikude ja põrandatrapi isoleerimisega. Need on kõige kriitilisemad kohad ja vajavad kõige täpsemat isoleerimist. Risk nendes kohtades on suur, sest kui ei ole tööd kvaliteetselt tehtud, siis vesi pääseb väga kergesti sealt kaudu konstruktsiooni.


Esmajärjekorras tihendatakse liitekohad, nurgad, läbiviigud, põrandatrapp jms.

Seinte välis- ja sisenurgad ja põranda ja seina liitekohad tuleb katta hüdroisolatsioonilindiga. Kõigepealt tuleb kriitilised kohad pintsli või rulliga katta mastiks 10cm ulatuses mõlemale poole nurka. Sellele asetatakse armatuurriba, mis kaetakse kohe teise kihi mastiksiga. Mastiks katab kanga ja samas kinnitab selle seinale. Kindlasti peab jälgima, et kangas jääks sirgu, sest kui kortsud jäävad sisse, siis pole võimalik plaate kvaliteetselt sellele paigaldada.

 

1. pildil: Liitumiskohtade ja nurkade tihendamine tihenduslindiiga.

2. pildil: Tihenduslindi katmine mastiksiga.

Allikas: Mira hüdroisolatsiooni teostamise juhend

Toruläbiviike isoleeritakse samuti armatuurkangaga. Samuti kantakse kõigepealt toru ümber 10cm ulatuses esimene kiht mastiksid, mille peale asetatakse kangas ja siis veel üks kiht mastiksit, et kangas kinnitada. Kanga keskele tehakse auk toru jaoks, mis on toruläbiviigust u 4mm väiksem, et kangas oleks tihedalt ümber toru.

Toruläbiviigu tihendamine.

Allikas: Mira hüdroisolatsioonitööde teostamise juhend.

Põrandatrapp on märgade ruumide kõige kriitilisem koht, sest see peab võtma vastu kõige rohkem vett. Vesi peab põrandatrappi valguma hüdroisolatsioonikihi ja viimistluskihi pealt ja põrandatrapp peab olema täiesti veekindel, et selle kaudu ei satuks vesi põrandakonstruktsioonidesse. Kortermajades on see eriti ohtlik, sest ebakvaliteetselt isoleeritud põrandatrapp võib alumise korteri veega üle ujutada. Seega tuleb trapi ümbrus isoleerida erilise hoolikusega. Trapi isoleerimiseks kasutatakse minimaalselt 40x40cm suurust armatuurkanga lappi. Kusjuures lapile alguses ei lõigata auku sisse, see kleebitakse tervena trapi kohta. Kui mastiks, millega see on kleebitud, on ära kuivanud, siis lõigatakse kangasse avaus, mis on trapi tegelikust avast väiksem. Seejärel surutakse trappi hüdroisolatsiooni tihendusrõngas. Tänu sellele, et kangasse lõigatud auk on väiksem, siis jääb tihendusrõngas väga tihedalt ümber trapi ava. Edasisi hüdroisolatsioonitöid alustatakse pärast tootja poolt ette nähtud kuivamisaega.


Põrandatrapi joonis

Allikas: http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10793ee/k9.jpg

Bituumenmatti kasutades, tuleb trapi koht tugevalt tihendada pingutusrõngaga.  Bituumenmatti on lõigatud auk ja sellele on jäetud äärised, mis kuumaõhupuhuriga üles soojendatakse ja seejärel pingutusrõnga abil  tihedalt vastu põrandatrappi pööratakse.

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta