Aluspinnad peavad olema ettevalmistatud enne hüdroisolatsioonitööde tegemist ja kattematerjali paigaldamist. Aluspinnad peavad olema tasased, siledad, nurgad täisnurksed, praod tuleb parandada. Seina tasasust saab kontrollida rihtlati või pika loodiga, nurkade täisnurksust kontrollitakse nurgiku abil. Vajadusel saab seinu silendada krohvi, lauspahtli või seinaplaatide abil.

Keraamilised plaadid on aluspinna suhtes väga nõudlikud, sest ebatasaselt pinnalt kipuvad plaadid lahti tulema, aga klaaskiudtapeet ja PVC-kate ei ole aluspinna omaduste suhtes nii nõudlikud ja PVC-kate toimib ka ise hüdroisolatsioonina.

 • Hüdroisolatsiooni alusmaterjalidest levinumad on betoon, tellis, silikaat, kergbetoon-, kergkruusa-, gaasbetoonplokk, kipskartongplaat ja puit.
 • Kui töödeldava pinna läheduses on valmispinnad, siis need peab katma kile, papi, plaatide või paberiga, sest kasutatavad materjalid on väga hea kinnituvusega ja määrivad, seetõttu tuleb tagada, et valmispinnad ei saaks kahjustatud.
 • Aluspinnad puhastatakse tolmust, rasvast ja muust mustusest.
 • Aluspindu puhastatakse lahustiga või ammoniaaki sisaldavate pesuvahenditega.
 • Tolm eemaldatakse harja või tolmuimeja abil.

Kui tasandussegu on kuivanud, siis puhastatakse pind kruntimiseks.

Joonis Kiilto tööjuhendist.

 • Kui aluspind on kahjustatud, siis kahjustused eemaldatakse ja aluspind tehakse korda.
 • Vajadusel paigaldatakse küttekaablid, need paigaldatakse alati hüdroisolatsioonikihi alla, et kaablid oleks kaitstud niiskuse eest.

Pärast küttekaablite paigaldamist tasandatakse põrand tasandusseguga.

Joonis Kiilto tööjuhendist.

 • Kontrollitakse seinte ja põrandate loodsus ja tasapinnalisus. Kontroll teostatakse sirge lati või loodiga.
 • Aluspind tuleb tasandada, kui selleks ilmneb vajadus kontrollimise järel. Enne tasandamist krunditakse pinnad nakkedispersiooniga, et segu nakkuks maksimaalselt.
 • Põrandale tehakse kallak trapi suunas, kusjuures soovituslik kalle on 1:80 ja duššialusel 1:50.
 • Trapi ja põranda ühenduskoht tihendatakse.
 • Ehitusniiskus lastakse kõik välja kuivada, et ei tekiks kahjustusi.
 • Kogu aluspind krunditakse. Kruntimiseks sobib niiskustõke, mida tuleb vastavalt tootja poolt välja antud juhendile kasutada. Krunt kantakse pinnale kahe kihina. Üldiselt on krundid akrüülibaasil valmistatud, esimene kiht kantakse peale lahjendatult ja teine kiht kontsentraadina, kuid alati tuleb järgida tootja juhist.


  Teostatakse hüdroisolatsioonitööd. 


   „Ehitaja käsiraamat 2007“ kirjastus Ehitaja

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta