Drenaaži paigaldamine on väga oluline, sest sellega hoiab ära liigse koormuse, mida põhjustab surveline ja mittesurveline vesi,  vundamendi seinale.

Drenaaži paigaldamisel tuleb jälgida neid kõige olulisemaid punkte:

  • Dreeniv torustik tuleb paigaldada õigele kõrgusele.
  • Dreeniv torustik peab olema õige kaldega.
  • Dreeniv torustik tuleb katta geotekstiiliga (filterriidega), mis takistab mullaosakeste sattumise torustiku pooridesse ja nende ummistuse tekkimise. Sel juhul puudub vajadus süsteemi perioodiliselt puhastada.
  • Kui dreeniva torustiku katteks geotekstiili ei kasutata, siis tuleb rajada kontrollkaevud, mille kaudu saab drenaaži perioodiliselt puhastada ja ummistusi eemaldada.
  • Väiksema survevee korral piisab ka drenaažikihi tegemisest, st et ei kasutata drenaažitorustikku vaid kasutatakse vett dreenivaid täitematerjale vundamendi ümbruses. Sellisteks täitematerjalideks on näiteks killustik ja kergkruus.
  • Drenaažisüsteemi ei tohi juhtida sademevett, sademevee torustik ja drenaažitorustik tuleb kindlasti lahus hoida, eriti elumajadel.
  • Torustikku tuleb kaitsta külmumise eest.

Drenaažitorudele on iseloomulik, et neis on augud sees. Torude augulised seinad lasevad pinnaseveel imbuda drenaažisüsteemi. Ühtse torustikuvõrguna viibki see vee majast kaugemale. Need augud torude seinal ei ole mitte suvalised augud, vaid need on ristküliku kujuliste aukudega spetsiaalselt drenaaži jaoks tehtud torud.

Drenaažitorude puhul võiks soovitavalt eelistada 110mm läbimõõduga torud, mis kindlasti peavad olema jäigad ja tugevad, et need peaksid võimalikult kaua vastu. Kindlasti tuleb jälgida, et kasutatakse õigeid torusid, mis on just vundamendi drenaažiks ett nähtud, mitte mingiks muuks drenaažiks, sest vundamendi drenaažitorud peavad olema tugevamad ja vastupidavamad.

Torustiku paigaldamine

Kõigepealt rajatakse kaevik ümber hoone vundamendi. Kaeviku rajamissügavus peab olema allpool vundamendi taldmikku. Kaeviku põhi tihendatakse ja sinna asetatakse torud. Torustik peab olema kaldega, et vesi saaks ära voolata. Kalle tehakse 5-10mm ühe meetri kohta.

Nüüd paigaldatakse geotekstiil ehk filterkangas. On ka drenaažitorusid, kuhu on filterkangas otse peale keritud. Kui seda otse peale keritud, ei ole, siis peab selle paigaldama torude peale. Geotekstiili kasutamine on vajalik, et filtreerida vett, mis drenaaži jookseb, see väldib drenaaži ummistumise.

Järgmisena tehakse tagasitäide. Kõigepealt tuleb 200mm teha tagasitäidet 8-12mm teradejämedusega kruusaga. Edasi võib teha peenemateralise täitematerjaliga tagasitäite.

Maapind tuleb teha kaldega hoonest eemale. Hoone nurkadesse tuleb rajada kontrollkaevud. Kaevud on vajalikud drenaažitorustiku kontrolliks ja korrashoiuks ning vajadusel ummistuste likvideerimiseks ja torude pesemiseks.

Drenaaži kontrollkaev.

Allikas: www.majameister.ee


Vundamendi drenaažitorud kaevikus.

Allikas: www.majameister.ee


Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta