Keldriga hoone puhul on väga tähtis, et kelder oleks õigesti hüdroisoleeritud, sest kelder asub suuremalt osalt maa sees, mistõttu on ümbritsetud pideva vee ja niiske pinnasega. Keldri seintele mõjuv külgsurve on väga suur, aga seda koormust annab vähendada. Kasutades keldriseina vahetus läheduses täitematerjalina vett dreenivaid materjale saab koormust keldriseinale vähendada, sest sel juhul ei teki pikaajalist survelist koormust. Lisaks sellele on veel teisigi võimalusi, kuidas survet seinale vähendada ja juhtida vesi kõik drenaaži. Maapinna kalle peab olema hoonest eemale, ka sellega juhitakse vesi hoonest eemale. Drenaaži vajalikkus ja õige lahenduse valik sõltuvad juba konkreetsetest looduslikest tingimusest antud krundil.

Kui keldri konstruktsioonidesse pääseb liigne niiskus, siis see lagundab müüritise ja lõhub siseviimistluse. Kui pidevale niiskusele lisandub veel ka soojus ja vajaliku ventilatsiooni puudumine, siis hakkavad levima hallitusseene kolooniad. Sellised keldrid on rõsked ja neis on väga hästi tunda iseloomulikku ebameeldivat lõhna nn keldrilõhna ja lisaks sellele näevad keldrid koledad välja.

Sellega on tõestatud, et keldriga hooneid tuleb nõuetekohaselt hüdroisoleerida, et keldrid näeksid korralikud välja ja oleksid inimese tervisele ohutud. Selleks on vaja pinnasega kokkupuutuvad konstruktsioonid kaitsta hüdroisolatsioonikihiga ja vertikaalsed välispinnad tuleks katta võõpisolatsiooniga.

Kõige olulisemad punktid, mida tuleb järgida keldriga hoone hüdroisoleerimisel:

 • Maapinna kalle peab olema hoonest eemale.
 • Vihmavesi peab olema juhitud sadevetesüsteemi kaudu hoonest eemale.
 • Tuleb teha töökorras ja toimiv drenaaž. Drenaaži paigaldamisest täpsemalt teemas „Nõuded drenaažitööde teostamisel“.
 • Kui keldrisse on tehtud kogumiskaev, siis peab selle tühjendamine olema korraldatud turvaliselt.
 • Vundamendi alus- ja pealispinnale peab olema tehtud hüdroisolatsioonikiht.
 • Vundamendi välispinnale tuleb paigaldada hüdroisolatsioonikiht.
 • Tuleb võimaldada keldri tuulutamine. Kui on keldrile tehtud tuulutusavad, siis võib need sulgeda ainult talveks ja seda soojakadude vältimise eesmärgil, kuid suveperioodil peab kindlasti keldrit tuulutama.
 • Tuleb arvestada ka vees lahustuvate sooladega, mis keldriseintele kristalliseeruvad.
 • Tuleb vältida keldriseintele tekkivat pidevat kondensaati.
 • Kasutatavad materjalid peavad olema hingavad, et keldriseinas olev niiskus saaks sealt eemalduda ka pärast hüdroisolatsioonitööde teostamist.
 • Enne täispinnalise hüdroisolatsioonikihi paigaldamist tuleb vuugid täita ja ebatasasused tasandada.
 • Aluspind peab olema tolmuvaba.
 • Juhul kui tegemist on vundamendi remondiga, siis enne uue hüdroisolatsiooni paigaldamist tuleb seinalt eemaldada kõik kattekihid, milleks võivad olla krohv, värv jms.
 • Tuleb jälgida, et kasutataks õigeid materjale. Bituumenkatted näiteks ei talu väga suurt veesurvet.

Keldri hüdroisoleerimise etapid

 1. Lekkekohtade likvideerimine. Kui keldriseintel on näha sinna immitsev vesi, siis tuleb see tõkestada. Või kui on lausa veenired seinal, siis tuleb need lekkekohad mördiga sulgeda. Oluline on, et kõik lekkekohad saaks suletud ja et pinnal ei oleks enam veeniresid ega sinna immitsevat vett.
 2. Nurkade ümardamine. Seina ja põranda ühenduskohtadesse kantakse 200mm ulatuses mörti, et teha nurgad ümaraks. Selleks kasutada spetsiaalset nurgaümarduse mörti, näiteks on selliseid materjale Primostaril. Ümara kuju saab teha ümara esemega värskele mördile. Ümarad nurgad on vajalikud, kuna siis saab hüdroisolatsioonivõõpa paremini peale kanda ja sellega välditakse riski, et täisnurgad niiskust läbi hakkaksid laskma.
 3. Hüdroisolatsiooni paigaldamine täispinnaliselt. Selleks kasutatakse hüdroisolatsioonivõõpasid ja kui on pragunemise oht, siis oleks mõistlik lisaks võõbale kasutada veel ka elastset hüdroisolatsiooni.
 4. Kanda peale saneerimiskrohv. Saneerimiskrohv on eelkõige kaitse vees lahustuvate soolade eest. Saneerimiskrohv on väga kõrge auruläbilaskvusega, see seob soolasid endasse. Saneerimiskrohvi ei kasutata koos tihenduskrohviga, sest nad on mõjult vastandlikud. Tihenduskrohv on kõrge aurutihedusega, aga saneerimiskrohv just vastupidise toimega.

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta