Ehitusega seonduvalt on väga palju seadusandlust välja antud. Kõiki neid ettekirjutusi tuleb järgida. Ka hüdroisolatsioonitöödel kehtivad samad nõuded, mis muudelgi ehitustöödel. Eelkõige tuleb ka hüdroisolatsioonitöödel täita  „Töötervishoiu ja tööohutusseadust“ . Lisaks seadusele tuleb järgida ka üldisi ehitusnõudeid ja häid ehitustavasid. Kui seda kõige järgitakse, siis on ehitus ja ka hüdroisolatsioonitööd ohutud.

Oluline on kasutada õiget tööriietust ja kindlasti peab kasutama isikukaitsevahendeid. Vajalike kaitsevahendite olemasolu peab tagama tööandja.

Hüdroisolatsioonitöödel kasutatakse tihti materjale, mis on tervisele kahjulikud või isegi lausa ohtlikud. Kasutatavate toodete omadusi peab tundma ja kõige täpsemalt saab infot pakendil olevalt etiketilt. Kaitsevahendi kvaliteedi vastavust kasutuseesmärgile peab kontrollima ja kõige kindlam on seda kontrollida CE-märgistuse järgi (kõrvaloleval pildil). Kui see märgistus on olemas, siis järelikult on toode saanud töökaitseameti heakskiidu ja on Euroopa Liidu direktiivi kohane.

MärgistusKaitse eesmärk
CEKaitse pisikahjustuste eest
CE95Kõige tüüpilisem märgistus
CE-märk + märgi omastamisaasta
0000CE95Kaitseb tõsiste kahjustuste eest.
Kontrollasutuse tunnus+ CE-märk+ märgi omastamisaasta

Allikas: „Põrandad ja nende viimistlus“ kirjastus Ehitame, Tallinn 1999

Hüdroisolatsiooni materjalide ja aluspindade eeltöötluse puhul võidakse kasutada aineid, mis on kergelt söövitavad, lahustuvad ja tugevalt leelised, mistõttu tuleb tähelepanu pöörata kaitsemeetmetele.

Hüdroisolatsioonitöödel võib va

ja minna järgmisi kaitsevahendeid:

  • Hingamisteede kaitse- selleks sobib väga hästi respiraator.
Respiraator. Wuerth kodulehelt toodete pilt.
  • Tolmukaitse on vajalik näiteks aluspindade ettevalmistamisel ja puhastustöödel.
  • Käte kaitse on vajalik igal juhul, kuna ka hüdroisolatsioonitöödel on kasutuses erinevad lahustid ja muud ained, mis võivad nahk ärritada. Käsi saab kaitsta vastava kaitsemäärdega, kaitsekreemi või kõige tavalisemalt kinnaste abil.
Kaitsekindad. Wuerth kodulehelt toodete pilt.
  • Jalgade kaitse- kui töid tuleb teha põlvedel, siis kasutada põlvekaitsmeid.
Põlvekaitsmed. Wuerth kodulehelt toodete pilt.
  • Silmade kaitse pritsmete eest, seda saab kergesti teha kaitseprillidega.
Kaitseprillid. Wuerth kodulehelt toodete pilt.
  • Masinate ja seadmete kaitse- näiteks kuumaõhupuhuriga töötades. Elektriseadmete hooldus- ja remonditöid võib teostada ainult selleks ettenähtud ja vastavat litsentsi omav isik.
Õige kindasuuruse määratlemine
Kinda numberKäe ümbermõõt
(mm)
Käelaba pikkus
(mm)
Kinda miinimumpikkus
(mm)
6152160220
7178171230
8203182240
9229192250
10254204260
11279215270
Allikas: "Põrandad ja nende viimistlus", kirjastus Ehitame, Tallinn 1999

Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teostab järelvalvet Eesti Vabariigis Tööinspektsioon.

Töötervishoid on tervishoiu valdkond, mille peaülesan

deks on töötajate tervise jälgimine tööprotsessis, tervisekahjustuste tekkimisel seoste otsimine töökeskkonnas leiduvate ohuteguritega, ennetuslik tegevus kutsekahjustuste vältimiseks, kutsehaiguste ja ka tööst põhjustatud haiguste õigeaegne diagnoosimine ja töötaja ravile suunamine.Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta