Niiskuse võib kondenseeruda piiretesse mitmel moel ja see on tõsine probleem. Kui piiretesse koguneb liiga palju kondenseerunud niiskust, siis see mõjub halvasti hoone tarinditele.

Põhjuseid, miks niiskus piirdesse satub on mitmeid:

 • Ruumide kasutamisest tulenev niiskuskoormus
 • Puudub õhuvahetuse võimalus
 • Ruume pole piisavalt hooldatud ega tehtud remonttöid
 • Ehitusvead

Põhjused, miks niiskus võib piirdesse kondenseeruda:

 • Ruumi ventileerimisel sooja õhuga.
 • Kütmata ruumis, kui välistemperatuur oluliselt tõuseb.
 • Ruumi temperatuuri langedes, kui õhus oleva niiskuse hulk jääb samaks.
 • Külmad ventilatsioonitorud, lõõrid, külmaveetorud ja muud külmad pinnad konstruktsiooni sees.
 • Soojustamata konstruktsioonid ja külmasillad, eriti seisva õhu puhul.
 • Vastu välisseina asetatud mööbliesemed, mille taga võib niiskus kondenseeruda.
 • Hoones valitseb ülerõhk.

Me küll ei näe vee hulka piirdes, aga me näeme kahjustust, mis on põhjustatud liigse niiskuse poolt. Hoone tarindisse imbuv vesi kahjustab nii viimistlust kui ka konstruktsiooni. Metallpindade puhul on niiskuskahjustuseks korrosioon, puitpindade puhul on hallitus ja mädanik. Piisav niiskus (alates 80%) annab mikroorganismidele soodsad kasvutingimused. Mikroorganismideks on näiteks kõdu ja hallitusseened.

Niiskuskahjustusega ruumides võib hallitusseente eoste sisaldus õhus tõusta normaalsega võrreldes kuni sajakordseks, sellisel hulgal aga on need inimese tervisele ohtlikud, põhjustades silmade ja hingamisteede ärritust ning kopsupõletikku.

hallitus

Kondenseerumine toimub, kui hoone piirete temperatuur on liiga madal, see omakorda on põhjustatud sellest, et piirde soojatakistus on liiga madal. Niiskus tahab alati liikuda kõrgema aurusisaldusega õhust madalama aurusisaldusega ehk kuivema õhu suunas. Tihtipeale tähendab see seda, et niiskus liigub ruumist välja, aga vahest võib olukord olla ka vastupidine. Kui niiskus liigub ruumist välja ja hoone välissein on liiga tihe ning ei võimalda niiskusel läbi minna, siis niiskus kondenseerub piirdesse.

Kuna külm õhk on raskem, siis on ta rohkem maapinna lähedal, soojenedes muutub õhk kergemaks ja tõuseb ülespoole. Seega ruumis põranda pinna lähedal tekib alarõhk ja külm õhk tungib hoonesse põrandapragude ja avauste kaudu, siis soojeneb ja tõuseb lae alla, kus tekib ülerõhk ja selle tulemusel hakkabki niiskus pragudest, pooridest ja avaustest pööningu kaudu välja pressima. Vahelae konstruktsioonid hakkavad niiskuma ja tekib suur kondenseerumise oht. Külmasillad on väga ohtlikud kohad, sest seal kondenseerub niiskus väga kergesti.

Kuna ei tohi lasta niiskusel koguneda piirdesse, siis järelikult peab niiskust sealt hoopis välja juhtima.

Vee ja veeauru liikumist mõjutavad difusioon, konvektsioon ja kapillaarne imendumine. Difusioon on niiskuse liikumine suuremalt rõhult väiksema rõhu poole. Difusiooni levik sõltub materjali poorsusest, mida poorsem on materjal, seda rohkem laseb see niiskust läbi.

Konvektsiooni puhul liiguvad veemolekulid õhuvooluga kaasa. Õhuvoolu liikumist põhjustab erinevus õhurõhus. Välisõhurõhu lühiajalisi erinevusi võib põhjustada tuul, sisetingimustel võivad õhurõhu erinevused olla tingitud ventilatsioonist või temperatuurist. Nii liigub niiskus väga lihtsalt läbi pragude ja avauste konstruktsiooni. Konvektsiooni mõjul liigub niiskust rohkem ja kiiremini kui difusiooni puhul.

Kapillaarne imendumine on vee liikumine materjali poorides oleva kapillaarjõu ja vee pindpinevuse toimel. Mida väiksemad on poorid, seda kõrgemale vesi tõuseb.

hallitus seinal

Veeauru kondenseerumist saab vältida neid meetmeid kasutusele võttes:

 • Hoonesse paigaldades hea ventilatsioonisüsteem.
 • Ventileerides ruume jahedama õhuga.
 • Jahedaid ruume ventileerides veel jahedama õhuga.
 • Vee kasutamise vähendamine ruumides
 • Tehes hoone väliskonstruktsioonid tihedad ja kasutades piisavalt soojustust.
 • Jättes seina konstruktsiooni enne laudvoodri paigaldamist õhuvahe, et niiskus saaks konstruktsioonist välja aurustuda.

Vältimaks hoone niiskuskahjustusi, tuleb märgades ruumides paigaldada piisav hüdroisolatsioon, et niiskus, mida märgades ruumides on väga palju, ei pääseks konstruktsiooni. Märjad ruumid on näiteks vannituba, dušširuum , sauna leili- ja pesuruum.

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta